CRKBO

CRKBO

Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die opleidingscentra onderzoeken.

Vanaf 2010 staat La Lique Opleidingen geregistreerd bij dit CRKBO ( centraal register kort beroepsonderwijs).

In mei 2014 heeft het opleidingsinstituut weer een uitgebreide audit gehad en het resultaat is dat zij nog steeds voldoet aan alle eisen en richtlijnen!!

 

 Kwaliteitsbepalingen & Normen waaraan La Lique Opleidingen voldoet:

* Corporate brochures, studiegidsen, website, wervingsmateriaal

* Theorie, instructies – gebruiksaanwijzingen

* Opleidingen Manager & administratief systeem

* Toezicht docenten – cursus & docenten evaluatie

* Didactische en vakinhoudelijke kwaliteit van docenten & bijscholing

* Lesmateriaal, leerplan, docenten- & cursisten handleiding

* Individueel cursisten opleidingsprogramma

* Uitrusting cursuslokaal, werkplekken, hygiëne, veiligheidsnormen

* Toetsen & theorie en praktijk examens, herexamens, certificaten & diploma’s

* Personeelsdossiers – werkprocessen – klachtenprocedure

* Betalings- en leveringsvoorwaarden – termijnbetalingen

* Toelatingseisen, contactonderwijs

 

Met deze registratie kan La Lique Opleidingen de klant zekerheid en kwaliteit bieden.

La Lique Opleidingen is hiermee eenvoudig te onderscheiden van niet geregistreerde opleidingscentra.